Фатум ООД

дизайн предпечат печат цифров печат

Новини:

Проект и главна цел:BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 Бенефициент: ФАТУМ ООД Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Период: 04.08.2020 г. - 04.11.2020 г.


27.06.2016 г. ДБФП BG16RFOP002­2.001-0448-С01 „ФАТУМ“ ООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на петцветна листова офсетова печатна машина“ Срок за подаване на оферти – до 04.07.2016 г., 18:00 ч Тръжната документация е на адрес: http://www.eufunds.bg
Съдържание на тръжната документация
виж повече...

Адрес печатница:[карта]

София 1784
ул. Магнаурска школа 3,
(бул. Цариградско шосе 7-ми км)
тел.: (02) 971 81 85
(02) 971 82 28
(02) 974 40 23
e-mail:print@fatum.bg
Drop Box Drop Box